Lokalhistorie

Førjulstiden 1922 var på mange måter lik 2022

Førjulstiden 2022 har på mange måter inneholdt de samme elementer som for hundre år siden: stigende matvarepriser, økende fattigdom, etterdønninger etter verdensomspennende virussykdom – og krig i Europa. For de…Fra Florida mot Møllendal 6. juni 1963

Dette bildet ble tatt av Widerøes Flyveselskap 6. juni 1963 – for nesten 60 år siden. Det tilhører Widerøesamlingen på Universitetsbiblioteket i Bergen og viser et område som har gjennomgått store…
Fridalen og Haukeland august 1970

Mandag 24. august 1970 fotograferte Widerøes Flyveselskap AS Bergen fra luften. Blant bildene som ble tatt var dette med Fridalen skole, Brann Stadion, Haukelandshallen, Gimle skole og fotballbanene ved det…


Hvorfor blir folk så gamle på Landås?

Torsdag 2. juni 1892 hadde «Bergens Annonce Tidende», under tittelen «For lystreisende og landliggere», et innsendt innlegg undertegnet Landåsboer. Hen starter med å fortelle om den lavde dødeligheten og den…


Utsikt fra Haukelandsbakken på 1950-tallet

Dette bildet har Enoch Djupdræt fotografert fra Haukelandsbakken/Ravneberget. Bildet er tatt senest i 1957, for vi ser Fridalstrikken foran gamle Haukeland skole. I forgrunnen ser vi Møllendal gravplass og en…