Gårdsdrift Landåsveien

Gårdsdrift i Landåsveien i 1940

I oktober 1940 ble det tegnet et kart med tanke på matauk og bedre utnyttelse av jordbruket i Søndre bydel. Natlandsveien het den gangen Landåsveien.  På Bolstad gård drev kommunen…