Haukelandsveien

Bilfritt i Haukelandsveien i februar 1962

Dette bildet fra Haukelandsveien er tatt 20. februar 1962 for Bergen kommune, Reguleringsvesenet. Bildet ligger på «Bergen fotoarkiv» på Bergen byarkiv. Deler av bildet er overbelyst, men vi skimter ledningene…