Årstadpostens nettavis med 23 år lokalhistorie

Samtlige uytgaver av Årstadposten fra første utgave i august 1993 ble snart tilgjengelig på arstadposten.no

Noen smakebiter fra hver av de 23 årgangene.

 1993: Tirsdag 24. august første nummer av Landås-Solheimposten går ut i 15.000 eksemplarer til husstander og bedrifter i «Sentrum Sør, det vil si Landås bydel og Solheim i Løvstakken bydel», som avisen skrev i sin velkomsthilsen til leserne. «Saklig og engasjerende skal avisen tale bydelens sak og arbeide for å skape identitet og felleskapsfølelse… Den skal presentere spennende mennesker, fortelle om det positive som skjer og sette fingeren på ting som bør gjøres annerledes. Kort sagt – ta pulsen på ditt nærområde og være en talsmann for alle som bor eller arbeider i Sentrum Sør». Avisen var på 24 sider og trykket i Bladet Hordaland på Voss. Sjursens Distribusjons Service på Landås stod for distribusjonen. Senere fulgte to fyldige aviser i oktober og desember. Avisen har kontor i Varehotellet på Minde.

1994: Ulriken og Gimle skole kan bli én skole fra høsten.

«Blå strenger» – Truls Horvei skriver om oppveksten på Landås. Grunnvann skaper problemer på Nymark. Barnebibliotek i Støpeskjeen. Kommunedelplanen for Landås: Nattlandsveien blir en moderne bygate. Landåstorget skal befestes som bydelens sentrum. Badeland til 50 millioner kroner ved Store Lungegårdsvann. Valborg Sinnes (30), blid sørlending ny kapellan i Fridalen. Montana Alpinklubb og Landås Velforening satser på samlingspunkt ved alpinklubbens hytte i Montanabakken. Bergens Tidende planlegger trykkeribygg på NSB-området på Kronstad. 6 utgaver.

1995: En ung Marit Voldsæter fra Bekkesvingen skal på Lollipop-turné og Svalbard-besøk med Den Nationale Scene.

Fra augustavisen, nr. 5, endres navnet til Landåsposten. Navneendringen begrunnes ikke, men stoffet er stort sett fra Landås-området. Rådmann Ragnar Fagereng går inn for færre bydeler. Landås og Løvstakken kan bli slått sammen til én bydel, Årstad. I Nr. 7 reagerer beboerne i Årstad menighets eldresenter på planene om sykehotell på nabotomten. «Molboaktig utbygging». 9 utgaver.

1996: Bydelsutvalget går imot forslaget om å samle alle aktivitetene til Høgskolen i Bergen på Landås.

Mer utslipp fra sykehusets skorstein på Montana skaper reaksjoner på Lægdene. Over 4000 deltok i Landåsdagene rundt Turnhallen. Nedgangen i befolkningen på Landås som var ventet på slutten av 1990-tallet kom fem år tidligere. Egil Presttun i Datasmart skriver spalten «Internett-hjørnet». – Elektronisk post blir en del av vår hverdag… «Trafikk mot sentrum bør føres til Fjøsangerveien»., mener arbeidsgruppe i Bergen kommune. August: Landåsposten flytter til 1. etasje i høyblokken i Mannsverk 4. Seier til Strimmelen-beboerne. Sparer betydelige summer på at man slipper å få nye balkonger i samme stil som nåværende. 10 utgaver.

1997: Sorgens dag på Sletten. Slettebakken postkontor legges ned.

Avisen har fire medarbeidere, redaktør Hans D. Fasmer, journalist Silje Kvalheim i redaksjonen og annonsesjef Leiv Ove Sæterdal og annonsekonsulent Anna Eltvik. Solhatt og ginseng er på topp hos Malenes Blomster på Mannsverk. Folketog for å hindre salg av Ulriken skole. Lokalbefolkningen seirer, i bygget kommer Ulrikstunet seniorboliger og kommunale kontorer. Landåsgjengen, en bande som på det meste hadde 40 medlemmer, er blitt splittet og er historie takket være Landås Nærpoliti, som ble etablert i 1996. Landås bibliotek er omsider knyttet til internett. Av økonomiske grunner kan man ikke være på nett mer enn tre timer per dag. 10 utgaver.

1998: Bydelsutvalget går inn for Midtbanekorridoren for bybane («lyntrikk») i Bergen.

Banen vil starte ved jernbanestasjonen, gå via Kronstad (med heis inne i tunnelen til Haukeland sykehus) til Minde, Paradis, Nesttun, Rådal, Sandsli og Kokstad til Flesland. Storhall skal stå klar på Slettebakken om to år. Ibsens gate blir likevel ikke stengt for gjennomkjøring. Blokkleiligheter har hatt 100 % prisstigning på fem år og koster nå 9500 kroner per kvadratmeter. Økologisk friluftspark skal anlegges ved Store Lungegårdsvann. Ungdomspolitiker Håkon Skar (19) står frem og vil kjempe for rensetiltak i Tveitevannet. Landås nærpoliti og Løvstakken nærpoliti skal slås sammen. Plasseres senere i Løvstakkveien. 11 utgaver.

1999: 40 år er gått siden Landås fikk landets mest moderne bibliotek med blant annet automatisk registreringssystem.

Bydelsadministrasjonen skal flytte inn i nybygg i Solheimsviken. Bergen Baptistmenighet bygger kirke på Slettebakken. Gaia Trafikk klager til kommunen over dårlig materiell på trolleybussnettet. Mastene er 80 år gamle. Sofus Madsen Skulpturmuseum åpner på Kanonhaugen og Landås får dermed sitt første museum. Stein Thowsen og Harald Garmannslund gir ut boken «Bergen – farvel til et århundre». Sletten Shopping Senter er 35 år. Fire av medarbeiderne har vært der siden åpningen. 11 utgaver.

2000: Posten lanserer Norgespakken som er utviklet ved Landås postkontor.Nå kan du legge pakken med julegave direkte på båndet og slipper å stå i kø foran kassen.

Bydelsstyreleder Nils Arild Johnsen planter Tusenårstreet, en slank og smekker eik, i Christieparken. Stein Thowsen og Harald Garmannslund utgir boken «Årstad – historisk vandring i en ny bydel». Landås Apotek flytter fra Landåstorget til Sletten. Årstad bydel blir opprettet. 11 utgaver.

2001: Fra nr. 1 endres avisens navn til Årstadposten, som en konsekvens av den nye bydelen som er var et faktum i år 2000.

Årstad offentlige servicesenter, en forløper til NAV, starter i Solheimsviken. Rune Skjælaaen, sykehusprest på Haraldsplass og bosatt i Birkeveien, blir valgt inn på Stortinget for Senterpartiet. Bydelsstyret sier nei til forslaget om å opprette soneparkering på Løvstakksiden. – Problemene med fremmedparkering er mye større på Kronstadhøyden, mener politikerne. På Slettebakken skole fremføres «Grease» på norsk og Marte Svendsen (10) blir vestlandsmester i kunstløp i sitt første stevne. Knut Myhrvold utnevnes til æresmedlem i Baune. Høgskolen i Bergen skal samles på NSB sin eiendom på Kronstad. 11 utgaver

2002: Sletten Shopping Senter får ja til ny utbygging.

«Bare på jobb», film fra torpedomiljø, spilles inn med scener fra Minde. 10 år siden parken rundt Solheimsvannet ble åpnet. Årstadposten skriver den «ufullendte parken» fordi opprusting av ballbanen ved Inndalsveien og bygging av gang- og sykkelvei langs nordøstsiden av vannet ikke er gjennomført. Årstad på bilinnbruddstoppen. Sogneprest Bjørn Nygaard ser for seg en varm og åpen folkekirke som erstatning for dagens statskirke. Mot slutten for 105 år gammel posthistorie på Minde. Urmester Olav J. Olsen og konen Jorunn forlater Sletten Shopping Senter etter 38 år. 11 utgaver.

2003: Forslag om å legge ned Landås bibliotek.

– En tragedie for bydels befolkning, sier en aksjonsgruppe. Biblioteket blir reddet. Inndalen barnehage er 50 år og markerer jubileet med en tur med jernbanen fra sentrum til Minde. Kunstnersenteret Wrap åpner i Ibsens gate, i den tidligere direktørboligen som huset kokslager i første etasje. Brit Godske Bjørklund viser rundt i hagen sin på Birkelundstoppen. Hun har 1500 forskjellige hagevekster. Fridalen kirke pusset opp på dugnad. Barkemøllen fra 1614 i Møllendalselven blir bevart. Sverre Muncks gamle produksjonslokaler rives og blokk med leiligheter og kafé skal oppføres. Borettslaget Erleveien 60X har brukt tre millioner kroner på utearealet. – Den fineste hagen i bydelen. Plaskedam ved Landåssvingen skal endelig realiseres. Har vært på tegnebrettet siden 1949. Årstadposten tar leserne med på tur med Bybanen til Nesttun. Ventes åpnet i juni 2007. Skal bruke 17 minutter og 52 sekunder. Linn Solemdal Andersen fra Kolstien blir nummer 7 i Idol. 11 utgaver.

2004: Stein Thowsen fra Fridalen med bok om krigsårene i Bergen. Redningsaksjon for Tranehytten. Den 55 år gamle hytten er tæret av tidens tann. De fire søstrene Trætteberg (19 til 28 år) fra Slettebakken debuterer som profesjonelle kabaretartister i Logen. – La Fridalen skole leve! krever foreldre og barn med tilknytning til Fridalen skole. Skolen trues av nedleggelse. Militæranlegget på Ravneberget kan bli helsenter med kristen profil. En gruppe leger ved Stadion Legepraksis vil opprette et senter for «Helse, Helhet og Livsmestring». Prisene for leiligheter på Landås når stadig nye høyder; 1,4 millioner kroner for 75 kvm på Mannsverk. Årstad familiesenter skal gi familier med problemer hjelp på hjemmebane. Årstad senioruniversitet etableres. Helge Jensen vil fortelle om bydelens utvikling. Bamsehiet i Løvstakkveien gir avlastning for enslige forsørgere. 544 barn fødes i Årstad og bydelen er dermed den med flest fødsler. 11 utgaver.

2005: Rundkjøringer og betonghumper i Hagerups vei.

Det skal bygges gang- og sykkelbro over Damsgårdssundet. Syv alternativer. Plan Z vinner konkurransen. Førsteklassingene på Landås skole gir hverandre massasje. Barna blir både roligere og mer harmoniske. Minde skole blant de første i landet som starter opp med Kunnskapsløftet. Linda Øgaards kunstverk settes opp ved inngangen til Landås skole. Sluttstrek for 150 års industrivirksomhet i Solheimsviken. K71 flytter produksjonen av betong til Laksevåg. Arbeidet med nye rundkjøringer og nytt kjøremønster starter opp. Trafikkulykker for 20 millioner kroner årlig på Landås. 11 utgaver.

2006: Flere konkurser i mat- og cateringbransjen.

Kommunen frykter at etablering av Lidl på Landås kan svekke bestående butikker. Dårlig luft på Fridalen skole. Hvis ikke inneluften blir bedre, må antall elever per rom reduseres til 15. Meriam Lerøy Brahimi (20) fra Erleveien deltar i verdens største missekonkurranse, Miss Earth. Løvstakkdagene feirer 10-årsjubileum. Det går fremover med planene for rehabilitering av Ny-Krohnborg skole, med grendahus og idrettshall. 150 millioner kroner brukes på tre trafikkprosjekter i bydelen; krysset Fjøsangerveien – Fabrikkgaten, ombygging av rundkjøringen ved Fjøsangerveien – Minde Allé, gang- og sykkelvei mellom Minde Allé og Kristianborgvannet. Skredfarlig område i Kolstien og Sollien viser risiko- og sårbarhetsundersøkelsen til Bergen kommune. Nye Scala åpner i Ulriken bydelshus. Opprustingen av Fridalen skole kommer i gang. Bergensprogrammet legger opp til å bruke 200 millioner kroner på gang- og sykkelveier, Landåsruten og Fjøsangerruten. 11 utgaver.

2007: Det blir ikke legesenter på Ravneberget. I stedet kommer barnehage og turveier.

Beboerne på Strimmelen vinner frem i klagen mot nybygg med adresse Strimmelen 1, det tidligere Samvirkelagsbygget. 400 millioner kroner skal brukes på Løvstakksiden; utbygging av Ny-Krohnborg, bro over sundet, tilrettelegging av plassen nedenfor st. Markus kirke og bygging av turveien Løvstien. Solheim kirkes korttidsbarnehage legges ned etter 31 års drift. Foreldre ønsker i større grad heltidsbarnehageplasser. Årstad brannstasjon stenger etter å ha vært i drift i 64 år. Møregaten, på sørsiden av Ny-Krohnborg skole, får byens flotteste gatetun. Prosjektet «Sterk & klar» settes i gang på Ny-Krohnborg skole. Skal utsette de unges alkoholdebut. Barna på Landås skole er blitt både gladere og mer opplagt etter at skolen innførte en times pause, midttime, mellom klo. 10.45 og 11.45. 11 utgaver

2008: Butikkdød på Landås; Spar-butikken i Lægdesvingen og Coop Prix på Mannsverk legges ned.

Arbeid med leire skal hjelpe elever på Årstad videregående skole med norsken. Dårlig salg av leiligheter ved Damsgårdssundet. Bare halvparten av leilighetene i Ternen solgt. De to andre prosjektene er lagt på is. «Krisen på boligmarkedet betyr trolig at de som flytter inn i Damsgårdsveien må leve i et øde industriområde i overskuelig fremtid», skriver Årstadposten.

Siv Gørbitz på Kronstad har satt i gang en plukk bossaksjon Over 2000 har meldt seg til egeninnsats. Det kan gi 24.000 poser med boss i året. Årstad kan bli byens reneste bydel. Det gamle butikkbygget i Gryten på Slettebakken skal rives og 80 boliger i tre blokker foreslås oppført. Barkemøllen fra 1614 i Møllendalselven ferdig rehabilitert. Området fra Fjøsanger til Solheimsviken kan få nærmere 20.000 nye arbeidsplasser. Arbeidet med Bybanen er i gang. Arbeidet på den 649 meter lange Fageråstunnelen mellom Wergeland og Sletten starter til høsten når Slettebakkstunnelen er ferdig.

De gylne tider for bydelsadministrasjonen og –politikerne er over. Bydelsstyreleder Borghild Lieng kunne glede seg over direktørkontor i Motorhallen i Solheimsviken. Etterfølgeren, Bjørn Kolstad, har flyttet inn i velbrukte lokaler i den tidligere vaktmesterboligen på Landås skole. 112.000 biler starter daglig kjøretur gjennom Årstad i morgen- og middagsrushet. Tallet ventes å øke til 137.000 i 2015. Totalt per døgn ventes det 106.000 flere bilturer. I 2003 ble kjøkkenet på Kolstihagen lagt ned. Nå er duften av nylaget mat tilbake. 11 utgaver.

2009: Kollektivfelt tatt i bruk i Nattlandsveien.

Arbeidet starter på bygging av nytt odontologibygg på Årstadvollen. 7. desember: bybanevogn 201 kommer som den første til Bergen. I januar 2010 starter testkjøringen mellom Strømmen og Wergeland. Mimmi Bjerkestrand fra Bekkesvingen på Landås blir leder for 147.000 i Utdanningsforbundet. Bro om Damsgårdssundet skal få fart på boligsalget. Holder fremdriftsplanen, kan broen stå ferdig til bruk i 2011. Første etappe av Løvstien, mellom Kråkenes og Nygård, er klar til bruk.

Første misjonærutsendelse fra Slettebakken menighet: misjonærene Ingvild Hallesby Evjedal og Roar Evjedal fra Kristofer Jansens vei skal bygge opp ungdomsmenigheter i Carlisle bispedømme nord i England. Gigantprosjekt på Minde, «Minde Allmenning», ca. 80.000 kvm nye næringsbygg i 4 til 7 etasjer planlegges der NRK og Bergensmeieriet holder til. Rapport om økt tilgjengelighet ved Damsgårdssundet. I dag er deler av sundet utilgjengelig på grunn av bygg helt ned til vannet. Avfallsstasjonen ved Tonningsneset kan bli flyttet til Minde. Jorden fra Brann Stadion blir gressmatte på Nymarksbanen. 11 nummer.

2010: Det blir ikke bygd ny Landås skole hvis byrådets forslag til skolebruksplan blir vedtatt.

Ulriken avlastningsskole blir ny Landås skole. Lørdag 19. juni går første tur med Bybanen mellom sentrum og Nesttun. Bybaneåpningen blir en folkefest. Dronning Sonja står for åpningen. På Sletten stiger hun av og får oppleve minikonsert med Terje Isungset og medspillere. Nye Solheimsviken skal være ferdig utbygd i 2013, med nytt hovedkontor for DnB NOR, messesenter og hotell med 228 senger. Mulighetsstudie utarbeidet for Bergen kommune foreslår en gangbro som forbinder øst- og vestsiden av Danmarksplass. Helsesøster Agnes W. Giertsen på Årstad videregående skole vil dele ut gratis angrepiller. 6 utgaver.

2011: Unik industrihistorie blir bevart i Damsgårdsveien. Støperihallen til Damsgaard Jernstøperi skal rehabiliteres. Det kommer butikker i bygget, og på stylter oppå blir det 20 leiligheter.

Liv Oddrun Larsen (41, Mannsverk), som jobber på Landås bibliotek, kommer med sin tredje bok om ung forelskelse, «Dronninga». Kutte forbildeprosjektet Sollien barnehage i «Tid for Tre i Fremtidsbyen Bergen». De tekniske kravene blir for dyre. Sykkelandelen av transportreiser i Bergen skal økes fra 3 % til minst 10 % innen 2019. Nå kommer 3 meter sykkelvei og 2 meter bred gangvei på strekningen fra Minde Allé til Fabrikkgaten. Pris: 55,1 millioner kroner.

Bergen Røde Kors og NAV Årstad skal aktivisere arbeidsledige for å motvirke langtidsledighet, isolasjon og psykiske problemer for arbeidsledige, og spesielt langtidsledige. Kronstad teater- og musikkforening vil gjøre Kronstad hovedgård til en viktig kulturarena. Første prosjekt er «Sanger som vant krigen» 8. mai Siden følger blant annet Jul på Kronstad og i 2012 musikkteaterforestilling om Bellmans epistler fra 1700-tallsmiljø. Bortsatt bompengeinnkreving begge veier på Gyldenpris. 6 utgaver.

2012: 99 år gammel enebolig skal rives i Falsens vei. 20 leiligheter skal bygges på tomten.

Ladestasjon for elbiler på Fjøsanger. Nye Haraldsplass sykehus kan stå ferdig i 2016. Store vinduer skal slippe lys inn på sengepostene, og pasientene kan nyte utsikten fra sengene. Ny-Krohnborg åpner ved skolestart. Etter ombygging og nybygg er det blitt et flott oppveksttun med skole, barnehage, kulturhus og idrettsanlegg. Veiplaner for Ibsens gate blir kuttet, flere hus unngår å bli revet. Høgskolen på Kronstad for liten før den tas i bruk høsten 2014. Har plass til 4400 studenter og 500 ansatte, behovet vil være plass for 7000 studenter og 700 ansatte. Landås nærpoliti gjenoppstår i Hagerups vei og får 2-3 ansatte og bemannet på dag og kveld fra mandag til fredag. Turløpet løvstakken Opp arrangert for første gang. 6 utgaver.

2013: Allmenning åpnet ved Damsgårdssundet ved brohodet til den kommende broen Småpudden.

Med 11 millioner kroner er området forandret fra slum til perle. Bensinstasjonen på Slettebakken er lagt ned. Bunnpris-eier I. K. Lykke AS er hovedeier i firmaet som har kjøpt tomten. Tomten skal bebygges med boliger, barnehage og næringsbygg. Det blir ikke parkeringshus ved den nye bussterminalen ved Sletten Senter. Nærpolitistasjonen på Landås nedlagt etter kort tids drift. Montana Terrasse-eier får ikke selge til markedspris. Kjøpt billig skal selges billig. Sekundærstasjonen i Erleveien skal rives. 32 boliger skal bygges, i første etasje kommer ca. 1000 kvadratmeter til dagligvarebutikk. 6 utgaver.

2014: Mange hundre arbeidstakere vil miste plassene sine ved innføring av boligsoneparkering i områdene Fløen, Vognstølen, Krohnsminde og Kronstad i 2015.

Bergens Skog- og Træplantningsselskap har hatt en storaksjon i området fra den nye Løvstien til Skillingsbollen/Strandafjellet. Trær er saget ned, og dermed er utsikten forbedret. Bord og benker er satt opp, et grindverksbygg er oppført og veien har fått bedre dekke. For andre år på rad blir en klasse fra Langhaugen norgesmestre i bistand. Ravneberget kommandoplass, radiomast og utkikkspost blir fredet.

Sweco bygger Bergens mest miljøvennlige næringsbygg på Fantoft. Energiforbruket blir en femtedel av det som er vanlig i slike bygg. Verdens høyeste trehus reiser seg ved Puddefjordsbroen. Bærekraftige liv på Landås har søkt Bergen kommune om å få leie Landås hovedgård. Huset skal fylles med kultur, kunnskap og matglede. De 79 leilighetene og utearealet i Dikterkvartalet på Minde er pusset opp for 60 millioner. Kvartalet hadde nesten ingen barnefamilier der før ombyggingen, nå bor det mellom 60 og 70 barn i husene.

Bergenshallen, Haukelandshallen og Landåshallen vil trenge om lag 250 millioner kroner i vedlikehold over en 10-årsperiode. Belgiske hybridbusser ankommer Bergen. Skal trafikkere linje 2 og 9. Montana barnehage får ikke fortsette etter at nye Sollien barnehage er bygget. Repslageranlegget i Fjøsangerveien kan bli boliger. De fleste boligene vil komme i nybygg på eiendommen. Selve reperbanen vil bli nyttet som boder for beboerne. Planer om hotell i Solheimsgaten. Styret i Docomomo Norge foreslår at Landåshallen blir fredet. 6 utgaver.

2015: Verdens høyeste trehus, Treet sameie, med 62 leiligheter, klart for innflytting.

Solheimslien barnehage tatt i bruk. Hele 21 språk snakkes i barnehagen. Fabrikkgaten skal enveiskjøres for å gi plass til gang- og sykkelvei. Studenter ved høyskolen på Kronstad er tenkt som en hovedgruppe for bruk av anlegget. Tannlegevakten og Legevakten åpner i Bergen helsehus i Solheimsgaten. Ulriken Janitsjar vinner NM for femte gang. Ambrosia Tønnesens plass i trikkesløyfen på Wergeland åpnet. Fylkestinget satser på trolleybussen og vil kjøpe ledningsnettet av Tide AS for 19 millioner kroner. Ved nytt anbud på linje 2 skal alle bussene være elektriske. Treroms leilighet med primærareal på 81 kvadratmeter på Mannsverk solgt for i overkant av 3 millioner kroner.