Springsløper over 12 år Alfa Faannessen i et solonummer. Foto John Skogheim