Hordagaten 37, Løbergsvillaen, er mest sannsynlig huset med et lite tilbygg mot nord øverst på gården Solheim. Utnitt av kart fra 1907 kopi