65 år siden Strimmelen fikk Bergensdistriktets største selvbetjeningsbutikk

Bergen Samvirkelag sitt bygg i Strimmelen 1 fotografert av Gustav Brosing i 1959. Gustav Brosings samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

I 1956 åpnet Bergen Samvirkelag avdeling 24 i Landåslien (Strimmelen). – Dette utsalg er allerede for lite, og laget vil bygge en moderne selvbetjeningsbutikk på Strimmelen, skrev BA 16. april 1957. Allerede året etter, i desember 1957, åpnet Bergensdistriktets største selvbetjeningsbutikk på Strimmelen, med adresse Strimmelen 1. Forretningen hadde en grunnflate på 300 kvadratmeter og var meget morsomt utformet, ifølge BA. Huset ble tegnet av arkitekt Halfdan Grieg og innredningen hadde butikkeksperter ansvaret for.

-Vitsen i en selvbetjeningsbutikk er å få god veggplass til alle hyllene med varer, og stor plass på gulvene til de såkalte gondolene som også helt og fullt utnyttes til fremstilling av varer. I dette nybygget, som helt fra begynnelsen av er planlagt som selvbetjeningsbutikk, har man løst disse oppgavene meget godt, skrev BA 22. januar 1958.

I den ene enden av bygget er innkjørselen for lastebiler som således kommer helt inn i huset og leverer varer. Her er lageret, og her veies varene opp eller kjøres rett i kjølerom. Herfra er det forbindelse til en «melkebrønn» og flasker og kartonger med melk og fløte går direkte inn i forretningen.

Betjente brød- og kjøttavdelinger

Butikklokalet var på 150 kvadratmeter og malt i morsomme farger. Brød- og kjøttavdelingene hadde betjening. Frukt måtte også veies opp, men for øvrig kunne man velge alle varer selv. Vanligvis var kassen flaskehalsen i slike butikker. På travle dager var to kasser i bruk, og på julaften ble det forsøkt med tre kasser.

I flukt med kolonialforretningen kom det kiosk for blad, aviser og tobakksvarer, og pengelotteri og tipping var også aktuelt.

Flyttet til Mannsverk

Etter hvert som handelen ble mer bilbasert havnet butikken på Strimmelen mer i bakevjen. Nytt bygg  ble reist på Mannsverk, men denne avdelingen ble lagt ned etter noen år.