Eldste hus i Solheimsgaten jevnet med jorden etter 130 år

Bare deler av fasaden stod igjen av den gamle brødforretningen 12. august 2018.

Det eldste huset i Solheimsgaten er forvandlet til en plankehaug. Brødbutikken i nummer 58 med aner tilbake til 1880-tallet er historie. Nå kommer det nye boliger på tomten.

Det er ukjent når eldste del av bygget i Solheimsgaten 58 ble oppført. Hos Statsarkivet i Bergen viser branntakster at bygget på eiendommen fikk ny takst i 1884 etter en brann. Det ble i etterkant satt opp nye og større bygninger. De eldste delene av bygget som nå er revet må derfor ikke være eldre enn fra 1880-tallet.

Ifølge Bergen byarkiv var første kjente eier av eiendommen W.D. Krohn i 1867. Senere fulgte Peter G. Halvorsen, Anders Poulsen, Johannes Olsen og Halvor Lund. Lund kjøpte eiendommen i 1888 og solgte eiendommen, våningshus med tilhørende bakeri, til Solheimsvikens brødforening AS i 1899 for 9500 kroner.

Skulle skaffe medlemmene godt brød til en god pris

Bakeriet ble stiftet i 1881 og hadde som formål å skaffe medlemmene godt brød til en god pris, samt andel i overskuddet fra driften. I 1945 hadde foreningen 1500 medlemmer.

Folketellingen fra 1910 viser at det bodde to familier her: bakerbestyrer Anders Andersen fra Lærdal med kone og fire barn og en familie til. Den ene familien bodde trolig i loftsetasjen.

Interiør fra Solheimsviken Brødforening. Foto Atelier KK 4. mai 1932. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Foto av ukjent dato – trolig 1930-tallet. Bildet hang i lokalene til Solbrød inntil bakeriutsalget ble laget ned i 2014. I Solheimsgaten står en varebil tilhørende Solheimsvikens brødforening AS, forløperen til Solbrød.

Flere utvidelser

Det er ikke kjent hva det første bygget ble oppført som, men det kan ikke utelukkes at det har vært bakeri her helt fra starten i tillegg til bolig. To andre bygg ble reist som følge av utvidelse av bakeridriften. Hele første etasje i de tre eldste bygningene har vært nyttet til salg og produksjon av bakervarer.

I andre etasje var det lager for bakeriet og rom for de ansatte; garderober, bad, pauserom og kontor. På 1970- og 80-tallet ble det oppført nye arealer for butikkdrift.

På Bergen byarkiv er det papirer som viser at eiendommen i 1920 ble innredet som bakeri, men det er uvisst om bygget allerede da hadde en slik funksjon. Bakeriet ble påbygd østover i 1929, og flere av de daværende bakbygningene ble revet til fordel for en ny bygning av mur i to etasjer og kjeller.

Rivningstillatelse for oppføring av hybelbygg i 1989

I 1989 ble det gitt rivningstillatelse til bygget, og det ble gitt tillatelse til oppføring av bygg for hybler. Planene ble aldri gjennomført. Da mesteparten av småhusbebyggelsen mellom Solheimsgaten og Fjøsangerveien revet på 1960-tallet i forbindelse med oppførelsen av BOB sine bolig- og forretningsblokker langs Fjøsangerveien ble Solheimsgaten 58 stående. Det var bakeriutsalg i huset til september 2014. Da stengte Solbrød forretningen og konditoriet etter å ha holdt til i bygningen siden 1978.

Solheimsgaten 58 slik huset så ut da Europris og Solbrød hadde utsalg i 1. etasje. Foto Hellandhus AS.

 

Solheimsgaten 58 12. august 2018: bygget er forvandlet til en plankehaug. Eldste del ble oppført på 1880-tallet.