Årstadtunnelen sprenges videre fra Fløen

Dette bildet fra fredag 9. oktober viser klargjøring for tunnelsprengning i Fløen der Årstadtunnelen skal gå inn. Bilde Bybanen Utbygging.

I morgen, 13. oktober, foretas den første salven i parsell-området i Fløen. Dermed starter den videre fremdriften av Årstadtunnelen i retning Haukeland Sjukehus holdeplass.

Årstadtunnelen blir 1200 meter lang og skal gå fra Kronstad til Fløen via Haukeland Sjukehus holdeplass. Tunnelen fra Kronstad til Haukeland Sjukehus holdeplass og området for holdeplassen er ferdig sprengt ut, og gangtunnelen fra holdeplassen til oppgangen ved Haraldsplass blir ferdig sprengt denne uken.

Det er denne strekningen som nå skal sprenges ut. Det hvite bygget til høyre er Ulriksdal Helsepark. Illustrasjon Bybanen Utbygging.

Fra 13. oktober sprenger Skanska tunnelen også fra Fløen. Det betyr at fra nå av og frem til februar/ mars 2021 vil det sprenges i tunnelen opp mot den underjordiske holdeplassen ved Haukeland sykehus. Det er ca 450 meter som skal sprenges innover i fjellmassene fra Fløen, opplyser Bybanen Utbygging.

Fortsatt arbeid utenfor tunnelen

Arbeid i dagsonen vil likevel pågå parallelt som man arbeider seg innover i massene. Dette arbeidet vil vedvare i om lag to uker. Det vil også være utkjøring av steinmasser fra tunnelen fra Fløen under hele perioden man sprenger seg innover.

Følg med på fremdriften

Ønsker du å følge med på fremdriften til Årstadtunnelen? Hver annen uke kommer det oppdatering her.